De Gulden Regel

Vele thema's hebben onze aandacht, zoals integrale ecologie, sociale rechtvaardigheid, affectiviteit en seksualiteit, interculturele en interreligieuze dialoog, mensenrechten, 


De rode draad die door al deze thema's loopt is de Gulden Regel, die ons uitnodigt "voor anderen te doen wat wij willen dat zij voor ons doen". 


Deze regel is te vinden in alle grote religies en filosofieën. Zij is het vertrekpunt om een samenleving op te bouwen waarin iedere mens, bewust van ieders eigen specificiteit, besluit om zich open te stellen voor de leefwereld van de ander.