Waarom dit project ?

Paradoxaal genoeg voelen veel mensen zich eenzaam in onze hyperverbonden samenleving. Ze lijden onder een gebrek aan diepgang in hun relaties. Communicatie is alomtegenwoordig, maar echte ontmoeting veel minder. Deze eenzaamheid kan leiden tot een verlies aan referentiepunten, tot existentiëel lijden dat soms weinig plaatsen vindt om gehoord, ontmoet en zo mogeijk overwonnen te worden.


In een dergelijke situatie zijn jongeren ontvankelijk voor zwart-wit denken en polarisatie, wat kan leiden tot radicalisering. Vanuit de eigen zwakte het anders-zijn van de ander als een potentieel gevaar zien dat bestreden of vermeden moet worden: dit is de kiem van een verdeelde samenleving. 

Maar is dit wat jongeren verlangen? Jongeren hebben behoefte aan bevestiging. Diep in hen leeft het verlangen om te handelen ten goede, om een positief verschil te maken. 


Dialoog is noodzakelijk als wij vorm willen geven aan een inclusieve en dynamische samenleving. In dialoog vindt ieder zijn plaats en kan ieder zijn talenten actief inzetten om een verenigde samenleving op te bouwen. Verschillen worden dan een bron van reflectie en verrijking. Dialoog  is een eerste stap in een engagement voor een vreedzame en rechtvaardige samenleving. 


Onze doelgroepen:

  • Jongeren vanaf 14 jaar voor het programma 'Give Peace a Hand'.
  • Jongeren vanaf 12 jaar voor het programma 'Ga voor Goud'.
  • Opvoeders: ouders, leerkrachten, animatoren, catechisten, enzovoort.

Blijf op de hoogte!

en schrijf je in voor onze Nieuwsbrief.

Steun

Uw steun is voor ons noodzakelijk om onze activiteiten ten behoeve van de jongeren voort te kunnen zetten en verder te ontwikkelen. Met de flyer in de bijlage kunt u ook anderen hierover informeren.  Wij danken u heel hartelijk voor uw steun!

Om aan de werking van Dialogue4All continuïteit te kunnen geven, werd op 20 maart 2024 door de Koning Boudewijnstichting het ‘Fonds Vrienden van Dialogue4All’ opgericht. Dat is een grote stap voorwaarts waar we erg blij mee zijn! Concreet betekent dit het volgende:


Giften van Belgische particulieren aan de Koning Boudewijnstichting vanaf 40 € per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). 

Ook bedrijven/vennootschappen kunnen van fiscale aftrekbaarheid genieten voor giften vanaf 40 €, tot maximaal 5 % van de totale fiscale winst van het boekjaar.


U kan uw gift overmaken op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de gestructureerde mededeling:

+++ 623/3869/90097 +++. 


U kunt uw gift ook overmaken via de volgende link: 

https://donate.kbs-frb.be/actions/FFO-Dialogue4All?lang=nl_NLOrganisaties die niet in fiscale aftrekbaarheid geïnteresseerd zijn, kunnen hun gift ook overmaken op rekeningnummer BE13 7340 3099 4539 van vzw Eenheidsopbouw en Nieuwe Samenleving, met de mededeling: ‘Dialogue4All’. De naam van uw organisatie met logo kan, mits uw akkoord, vermeld op de website www.dialogue4all.org

Schrijf je in voor het programma Give Peace a Hand 2024-2025
en
wordtg een ambassadeur voor de vrede in jouw school !