Waarom dit project ?

Paradoxaal genoeg voelen veel mensen zich eenzaam in onze hyperverbonden samenleving. Ze lijden onder een gebrek aan diepgang in hun relaties. Communicatie is alomtegenwoordig, maar echte ontmoeting veel minder. Deze eenzaamheid kan leiden tot een verlies aan referentiepunten, tot existentiëel lijden dat soms weinig plaatsen vindt om gehoord, ontmoet en zo mogeijk overwonnen te worden.


In een dergelijke situatie zijn jongeren ontvankelijk voor zwart-wit denken en polarisatie, wat kan leiden tot radicalisering. Vanuit de eigen zwakte het anders-zijn van de ander als een potentieel gevaar zien dat bestreden of vermeden moet worden: dit is de kiem van een verdeelde samenleving. 

Maar is dit wat jongeren verlangen? Jongeren hebben behoefte aan bevestiging. Diep in hen leeft het verlangen om te handelen ten goede, om een positief verschil te maken. 


Dialoog is noodzakelijk als wij vorm willen geven aan een inclusieve en dynamische samenleving. In dialoog vindt ieder zijn plaats en kan ieder zijn talenten actief inzetten om een verenigde samenleving op te bouwen. Verschillen worden dan een bron van reflectie en verrijking. Dialoog  is een eerste stap in een engagement voor een vreedzame en rechtvaardige samenleving. 


Onze doelgroepen:

  • Jongeren vanaf 14 jaar voor het programma 'Give Peace a Hand'.
  • Jongeren vanaf 12 jaar voor het programma 'Ga voor Goud'.
  • Opvoeders: ouders, leerkrachten, animatoren, catechisten, enzovoort.

Blijf op de hoogte!

en schrijf je in voor onze Nieuwsbrief.

Steun

Onze activiteiten worden gefinancierd uit bijdragen van de deelnemers en specifieke giften.


Voor dit initiatief hebben we momenteel een budget voor twee jaar, 2022 en 2023. Met dit bedrag kunnen het salaris van 1 vaste medewerker, de bijdragen voor vrijwilligers, reiskostenvergoedingen en overheadkosten worden betaald.

We zijn op zoek naar financiële steun om onze werking na 2023 te

verzekeren. Wij hopen op uw steun!


U kan een gift doen op onderstaande rekening met vermelding: 'steun Dialogue4All'


Dialogue4All is ondergebracht bij de v.z.w. E.N.S.

(Eenheidsopbouw en nieuwe samenleving)

Ondernemingsnummer: 0423.473.591

Adres: Olivierstraat 97, 3111 Rotselaar

Rekeningnummer: IBAN: BE13 7340 3099 4539