Give Peace a Hand

Vorming in geïnspireerd en inspirerend burgerschap

"Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Ze zijn begiftigd met verstand en geweten en moeten zich jegens elkaar gedragen in een geest van broederschap".

Voor wie?

Voor alle jongeren in België tussen 14 en 17 jaar die een geïnspireerde en inspirerende reis naar burgerschap willen maken om leiders van - en/of deelnemers aan - positieve verandering voor de maatschappij te worden, die aangeduid zijn als "ambassadeurs voor hun school/klas" en die begeleid worden door een leerkracht van school.


Wat?

Dit project laat jongeren de sociaal-culturele, religieuze en taalkundige diversiteit van ons land ervaren en de rijkdom ervan waarderen.


Het nodigt hen uit om samen na te denken over het begrip burgerschap, in de zin van acties gericht op het algemeen welzijn en broederlijke solidariteit, en om positieve actie te ondernemen voor de samenleving, te beginnen met hun eigen schoolomgeving.


Met welk doel?
 • jongeren bewust te maken en hen te begeleiden bij het ontwikkelen van een gevoel van burgerschap
 • hen uitrusten om collectief actie te ondernemen voor het algemeen welzijn
 • de oprichting van een netwerk van broederlijke solidariteit aanmoedigen
Concreet! De hele cursus wordt gegeven TWEETALIG Frans-Nederlandse taal en is verdeeld in 3 fasen:


VORMING: 6 en 7 november 2023 in Rotselaar (België)

Tijdens deze tweedaagse vorming in Rotselaar worden jongeren aangemoedigd om na te denken over hun verantwoordelijkheid als jonge burgers, in de zin van acties gericht op het algemeen welzijn en broederlijke solidariteit.

Door het ontdekken van de wortels van hun identiteit, via dialoog, en door zich te baseren op de gulden regel, ontdekken ze hoe ze kunnen bouwen aan een samenleving die iedereen in zijn diversiteit respecteert en zich bekommert om het algemeen welzijn. Ze proberen te begrijpen hoe ze hun krachten kunnen bundelen om gemeenschap, sociale vrede en wereldvrede tot stand te brengen.


Praktisch :


Vorming: in Centrum Eenheid - Aarschotsesteenweg 381, 3111 Rotselaar

Overnachtingen en maaltijden: in Sint-Paulus Centrum - Galgenstraat 36, 3110 Rotselaar (10 min. lopen van Centrum Eenheid)

Treinstation: Wezemaal (30 min wandelen van verschillende locaties)

Tijdschema : 

 • Aanvang op 6 november om 9u in Centrum Eenheid
 • Eindigt op 7 november om 16u in Centrum Eenheid

ACTIE: tussen november en april

Voortbouwend op deze momenten van ontmoeting en het versterken van onderlinge banden, wordt elke jongere aangemoedigd om verder te bouwen aan vrede in zijn eigen schoolomgeving en om acties van transformatieve solidariteit te initiëren, begeleid door zijn leeftijdsgenoten en ondersteund door zijn leerkracht. Om dit te doen, gebruiken de jongeren de "6X1"-methode, geïnspireerd op een service-learningmethode, die voorstelt om 1 doel in 6 stappen te bereiken:

 • je omgeving observeren op zoek naar omgevingsbehoeften 
 • collectief en op een participatieve manier denken om te beslissen over de kwesties waarvoor actie moet worden ondernomen
 • zoveel mogelijk mensen bij de actie betrekken
 • verantwoordelijk handelen, met gedefinieerde doelstellingen en een meetbaar resultaat
 • het project evalueren
 • het werk van iedereen en de bereikte resultaten vieren

Zaterdag 3 februari 2024: Nog een tussentijdse vormingsdag om ervaringen te delen en je voor te bereiden op het evenement in april. Jongeren kunnen hun schoolvrienden uitnodigen om deel te nemen.


Praktische details: Samenkomst van 9u tot 17u in het Centrum Eenheid in Rotselaar - Aarschotsesteenweg 381, 3111 Rotselaar - breng je eigen picknick mee!


  VIERING: zondag 21 april in Brussel

  Deelname aan het wereldwijde evenement: Run4Unity of Estafette voor de Eenheid. Dit is een jaarlijkse activiteit die sinds 2005 plaatsvindt in honderden steden op 5 continenten, en is een initiatief van Juniors pour un Monde Uni, een van de promotors van Living Peace.

  Duizenden tieners uit verschillende culturen en religies komen samen om hun inzet voor vrede te tonen en de Gulden Regel te verspreiden als een effectief middel om vrede te bereiken.


  Praktische info: volgt nog

  Algemene informatie:

  Prijs voor de hele vorming: €40/persoon